Informace ke školení trenérů "C" pořádaného TMK PSST new!

Pražský svaz stolního tenisu srdečně zve všechny zájemce na ŠKOLENÍ TRENÉRŮ licence C.

Termín: 30. 8. - 1. 9. 2013, pátek až neděle 

Rozsah: 32 vyučovacích hodin 

Rámcový rozvrh: pátek 16 - 20h, sobota, 8 - 20h, neděle 8 - 16h
Místo: herna TTC Elizzy Praha (Mikulova 1583/1, Praha 11)
Cena: 600Kč
Min. počet účastníků: 15
Podmínky vydání licence: účast v plném rozsahu, splnění závěrečné zkoušky, uhrazení poplatku bezhotovostně na účet PSST 255081244/0300, VS: 34xxxxxx10, kde xxxxxx je EČO (evideční číslo vašeho oddílu), zpráva pro příjemce: jméno a příjmení
 

Zaměření:

 - základní úderová technika

- základní metodika úderů

- základní pohybová průprava s důrazem na práci nohou 

- hry v tréninku dětí

- základní principy tréninku dětí

- zásobník

- podání

- držení pálky

 

Kurz bude zaměřen na trénink dětí, nikoliv na pravidla ST, taktickou či psychologickou přípravu nebo složitější sportovní trénink.

Závazné přihlášky zasílejte na mail: treneri@prazskypinec.cz

Konec přihlášek je v neděli 25. srpna do 20:00. Po tomto datu bude na webu prazskypinec.cz oznámeno, zda se počet zájemců naplnil či nenaplnil a kurz se v takovém případě konat nebude.

Školení se řídí směrnicí ČAST 2/2013.

 

vedoucí školení: Tomáš Vrňák (předseda TMK PSST)

Přílohy: 

Pražský svaz stolního tenisu z.s.
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
IČ: 22716670
Bankovní spojení: 255081244/0300 Poštovní spořitelna

Vyrobil Jan Polzer 2016

TOPlist
od 26. července 2013
TOPlist