Propozice na 1. turnaj Přeboru Prahy družstev kategorie U19

Vzhledem k omezením vydaným v Usnesení Vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 (https://www.vlada.cz/…pdf) je akce omezena maximálním počtem 100 účastníků s tím, že účastnici jsou povinni při prezentaci odevzdat čestné prohlášení (viz příloha) a zároveň doložit:

- absolvování RT-PCR testu nejdéle před 7 dny s negativním výsledkem, jde-li o osobu do dovršení 18 let věku 
- očkování proti onemocnění covid-19 národním certifikátem o provedeném očkování 
- prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, s tím, že od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
(přesnější specifikace v bodě 17 usnesení Vlády ČR).

Z tohoto důvodu se družstvo může skládat nejvýše ze 4 hráčů, družstva dívek v 1. třídě nejvýše 3 hráček, a jednoho vedoucího družstva. Vedoucí družstva musí být členem ČAST a zároveň mít platnou trenérskou licenci a zaplacen evidenční poplatek ve výši alespoň 30 Kč na sezónu 2021/22 nebo musí být členem ČAST a zároveň být aktivním hráčem a zaplacen evidenční poplatek ve výši 300 Kč na sezónu 2021/22.

V případě, že by došlo vydáním nového rozhodnutí Vlády ČR nahrazující aktuálně platné rozhodnutí k dalšímu omezení akcí, může případně dojít i k operativnímu zrušení turnaje, o kterém budu vedoucí přihlášených družstev informovat emailem.

 

 

Pražský svaz stolního tenisu z.s.
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
IČ: 22716670
Bankovní spojení: 255081244/0300 Poštovní spořitelna

Vyrobil Jan Polzer 2016

TOPlist
od 26. července 2013
TOPlist