Propozice na 3. turnaj Grand Prix RACKETSPORT.cz kategorií U11, U15 a U19

Vzhledem k omezením vydaným v Usnesení Vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 (https://www.vlada.cz/…pdf) jsou obě akce omezeny maximálním počtem 100 účastníků s tím, že účastnici jsou povinni při prezentaci vyplnit ve jmenném seznamu účastníků své datum narození a telefon, čímž potvrdí svou bezinfekčnost.

Zároveň jsou při prezenci povinni doložit (nevztahuje se na účastníky, kteří ještě nedosáhli 12 let):
- absolvování RT-PCR testu nejdéle před 7 dny s negativním výsledkem, jde-li o osobu do dovršení 18 let věku 
- očkování proti onemocnění covid-19 národním certifikátem o provedeném očkování 
- prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, s tím, že od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
(přesnější specifikace v bodě 17 usnesení Vlády ČR).

Abychom mohli zajistit, že počet osob zejména na nedělním turnaji nepřekročí stovku, prosím oddíly, aby zároveň emailem na mladez@prazskypinec.cz nahlásili trenéry, kteří se akce zúčastní. Trenér musí být členem ČAST a zároveň mít platnou trenérskou licenci a zaplacen evidenční poplatek ve výši alespoň 30 Kč na sezónu 2021/22 nebo musí být členem ČAST a zároveň být aktivním hráčem a zaplacen evidenční poplatek ve výši 300 Kč na sezónu 2021/22. V případě, že dojde k překročení limitu 100 osob, budu neprodleně informovat účastníky, kteří se do limitu nevešli o tom, že jsou mezi náhradníky. Nenahlášení trenéři budou do haly vpuštěni pouze v případě, že nedojde k naplnění limitu počtu účastníků.

Dále upozorňuji, že nahlášeni hráči a trenéři, kteří se nezúčastní a svou účast neomluví, budou v případě naplnění kapacity na dalších turnajích přednostně zařazeni mezi náhradníky.

V případě, že by došlo vydáním nového rozhodnutí Vlády ČR nahrazující aktuálně platné rozhodnutí k dalšímu omezení akcí, může případně dojít i k operativnímu zrušení turnajů, které bude vyvěšeno na webu PSST.

 

 

Pražský svaz stolního tenisu z.s.
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
IČ: 22716670
Bankovní spojení: 255081244/0300 Poštovní spořitelna

Vyrobil Jan Polzer 2016

TOPlist
od 26. července 2013
TOPlist