Volební Konference PSST 2018

PSST, logo

Vážení zástupci a delegáti pražských oddílů,

dovolte mi, abych Vás jménem výkonného výboru Pražského svazu stolního tenisu pozval na volební Konferenci PSST, která se uskuteční ve středu 6. června 2018 v 18:00h  na Strahově v sídle ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6, v zasedací místnosti č. 234 (I. patro). Letos se bude volit nový výkonný výbor a revizní komise. Oddíly žádáme o potvrzení účasti jejich delegátů včetně zaslání příp. návrhů ke Konferenci nejpozději do 31. května 2018 na email info@prazskypinec.cz. Vyzýváme uchazeče o funkci ve VV (předseda+tým) nebo v RK (jednotlivci), aby zasílali své kandidátní listiny rovněž do konce května 2018 na výše uvedený email. Další materiály ke Konferenci budou oddílům zaslány během měsíce května 2018.

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na viděnou.

Za výkonný výbor PSST
Jan Poledne

Pražský svaz stolního tenisu z.s.
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
IČ: 22716670
Bankovní spojení: 255081244/0300 Poštovní spořitelna

Vyrobil Jan Polzer 2016

TOPlist
od 26. července 2013
TOPlist